PSN98TS​  l   รายละเอียด

PSN118TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

Enter your text here

Enter your text here

PSN140TS​ l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก

PSN MACHINERY & RETROFIT CO., LTD.

เครื่องจักรของเราถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีการวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริการเนื่องด้วยทางบริษัทรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร (Retrofit Machine) ทีมวิศวกรและช่างจึงมีความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นพิเศษ 

PRODUCTS

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN168TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

Enter your text here

Enter your text here

PSN178TS​ l   รายละเอียด

PSN158TS​ l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN368TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

Enter your text here

Enter your text here

PSN400TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN218TS​ l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN508TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

Enter your text here

Enter your text here

PSN530TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN438TS l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN680TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN780TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN590TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN1280TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

Enter your text here

Enter your text here

PSN1400TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN1080TS  l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN140TS2S  l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

Enter your text here

Enter your text here

PSN168TS2QS  l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN1680TS  l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN238TS2S  l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN265TS2QS  l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN168TS2S  l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN368TS2QS  l   รายละเอียด

 

 

PSN PET SERIES

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN238TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

Enter your text here

Enter your text here

PSN265TS​ l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติก และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN300TS l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN168TS3S  l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN265TS2S  l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN140TS3S  l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN530TS2S  l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN238TS3S   l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกMulticolor และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN368TS2S  l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

 

 

PSN PVC SERIES

 

 

PSN MULTICOLOR SERIES

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN2600TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN3400TS l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN2800TS  l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN1850TS l   รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN2000TS l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

จำหน่ายเครื่องจักรพลาสติกPVC และแม่พิมพ์พลาสติก

PSN2400TS  l   รายละเอียด

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

 02-742-5586​

PSN Machinery & Retrofit Co., Ltd.

PSN Machinery & Retrofit Co., Ltd.​

FOLLOW US

CONTACT

252/20 ซอยอ่อนนุช 2/1 ถนนสุขุมวิท 77 
เขตวัฒนา แขวงพระโขนงเหนือ 
กรุงเทพมหานคร 10260

 

โทร: 02-742-5586 

Line: nattawutpsn

 

PSN MACHINERY & RETROFIT CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED © 2017 PSN MACHINERY & RETROFIT CO., LTD.​

MAP

CONTACT

ALL RIGHTS RESERVED © 2018 PSN MACHINERY & RETROFIT CO., LTD.​

โทร: 027425586

Line: nattawutpsn

252/20 ซอยอ่อนนุช 2/1

ถนนสุขุมวิท 77 เขตวัฒนา แขวงพระโขนงเหนือ กรุงเทพมหานคร 10260

PSN Machinery & Retrofit Co.,Ltd.​